Montáž chillera - chladenie haly 4000 m2

Montáž chillera

( chladenie miestnosti 4000 m2 )