Certifikovaná montáž klimatizácie a chladiacich zariadení

Montáž klimatizácií firma I.T.-servis/I.T.-klimaservis, s.r.o.  realizuje s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Ku každému zákazníkovi pristupujeme profesionálne a individuálne podľa jeho požiadaviek. Máme za sebou množstvo namontovaných klimatizácií do bytov, rodinných domov, kancelárskych priestorov, serverovní či obchodných priestorov. Ako dôkaz slúžia naše referencie.

Aby sme zabezpečili čo najkvalitnejšie služby, snažíme sa pred každou montážou zrealizovať obhliadku u zákazníka. Montáž klimatizácie realizujeme vždy profesionálnym náradím a podľa návodov na inštaláciu. Radi vyhovieme individuálnym požiadavkám klientov a navrhneme Vám ideálne riešenie.

Kontakt so zákazníkom
Každej montáži predchádza stretnutie so zákazníkom alebo aspoň telefonický, resp. mailový kontakt. Kontaktovať nás môžete niekoľkými spôsobmi :

Obhliadka

Obhliadka miesta montáže je pred montážou dôležitý úkon a netreba ho podceňovať. Na obhliadke sa so zákazníkom určí okrem výkonu a typu klimatizácie aj miesto umiestnenia vnútornej a vonkajšej jednotky (Ľudia si často určia sami, kam chcú vnútornú jednotku nainštalovať, ale nie vždy si zvolia správne miesto. Je potrebné umiestniť ju tak, aby vzduch v miestnosti cirkuloval.) Určí sa, kadiaľ budú viesť rozvody a aké budú dlhé - od toho sa odvíja cena montáže a materiálu.

Na obhliadke sa tiež zistí, či bude na inštaláciu potrebné lešenie, plošina (vyfakturuje sa ako materiál naviac podľa platného cenníka), veľký rebrík alebo sa montáž zaobíde bez nich.

Štandardná montáž

Štandardnou montážou bez materiálu sa rozumie:
 • 1x prieraz steny z betónu tehly, YTONGU,
 • prepojovacie medené potrubie 1/4"/3/8"/1/2"
 • odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vonkajšej jednotky alebo čerpadlom kondenzátu
 • vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3 x 2,5 CYSY
 • komunikačný kábel 4 x 1,5 CYKY ,
 • príslušenstvo pre montáž (napr. konzoly alebo plastové podstavce pre nástennú montáž vonkajšej jednotky, silent bloky, tvarovky),
 • estetické krycie lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia,
 • sprevádzkovanie klimatizácie,
 • zaškolenie podľa návodu na obsluhu,
 • záverečný protokol o montáži.
Iné a špecifické podmienky montáže dohodou (zasekanie trasy do steny, iný typ konzoly a iné). Výsledná cena montáže sa môže zmeniť s ohľadom na reálny stav (materiál a práce navyše).

Postup štandardnej montáže klimatizácie
 • Zaznačenie miesta na stene, kam bude umiestnená vnútorná jednotka – všetko po odkonzultovaní so zákazníkom. Ak je potrebné zakrytie nábytku krycou fóliou a podlahy ochranným papierom.
 • Prieraz cez stenu pre prepojovacie (medené) potrubie, kondenzačnú hadicu, elektrický a komunikačný kábel.
 • Natiahnutie trasy (ak nejde o montáž len cez stenu) – najbežnejšie je vedenie rozvodov v estetických lištách. Druhou možnosťou vedenia trasy je zasekanie rozvodov do steny. Tento úkon je zložitejší a vyžaduje si menšie stavebné úpravy, napr. opätovné sadrovanie miesta, kde sa zasekávalo. Zasekávanie do trasy sa vyfakturuje ako práca naviac podľa platného cenníka.
 • Zavesenie vnútornej jednotky na pripravenú závesnú konzolu a pripojenie vnútornej jednotky k natiahnutým rozvodom.
 • Umiestnenie vonkajšej jednotky môže mať niekoľko alternatív: na fasádu (bežná konzola), na balkón z vonkajšej strany (bežná konzola), na podlahu (podlahové plastové podstavce), na rovnú strechu (betónové kocky), na šikmú strechu (strešná konzola – vyfakturuje sa ako materiál naviac podľa platného cenníka).
 • Spojenie vonkajšej jednotky s vnútornou – napojenie vonkajšej jednotky na prepojovacie (medené) potrubie, káble a poprípade kondenzačnú hadicu. Keď je klimatizácia nastavená na režim chladenia, vzniknutý kondenz produkuje vnútorná jednotka. Naopak, keď je nastavená na režim kúrenia, kondenz produkuje vonkajšia jednotka (preto v zime býva niekedy na vonkajších jednotkách ľad - ľudia majú nastavený režim kúrenia a kondenz pri nízkych teplotách zamŕza).
 • Vákuovanie - zbavenie uzavretého systému vzduchu a vlhkosti pomocou manometra a vákuovej pumpy. Vákuová pumpa sa nasadí na medené potrubie z vonkajšej strany a postupne sa z neho odsáva vzduch, trvá to cca 10 minút, no závisí to od dĺžky trasy. Manometer pri tom ukazuje, koľko vzduchu je v potrubí.
 • Skúška tesnosti - keď je vákuovanie ukončené, je potrebná kontrola potrubnej trasy z hľadiska možných netesností, ktoré majú za dôsledok únik chladiva. Ak je všetko v poriadku, odpojí sa vákuová pumpa a otvoria sa ventily na vpustenie chladiva. V každej klimatizácii je väčšinou preplnené chladivo na 5 metrovú trasu.
 • Zapojenie do elektrickej siete a spustenie do prevádzky.
 • Sprevádzkovanie klimatizácie a skúška funkčnosti.
 • Zaškolenie podľa návodu na obsluhu.

Certifikovaná montáž klimatizácie a chladiacich zariadení

Zabezpečíme čo najkvalitnejšie služby, pred každou montážou zrealizujeme obhliadku u zákazníka.

Servis a údržba klimatizačných zariadení

Servis klimatizácií je nevyhnutnou podmienkou pre ich bezprob- lémové fungovanie a dlhú životnosť.

Predaj klimatizácie náhradných dielov a príslušenstva

Vyberte si klimatizáciu podľa triedy. Poznáme tri základné triedy klimatizácií (nízku, strednú, vysokú).