OPIS ČINNOSTI

Firma I.T.-servis vznikla v roku 2009 zo sídlom v obci Marcelová v okrese Komárno na základe živnostenského listu č. OŽP-H/2009/06529-3, č. živnostenského registra 410-22356.

Realizuje dodávku, opravu, montáž a servis klimatizačných , chladiarenských a mraziarenských zariadení.

Našim zámerom je tiež zákazníkom dokázať, že odbornou inštaláciou a pravidelnými servisnými prehliadkami sa predíde následným zdĺhavým a finančne náročným opravám. Prispieva sa tak k zvýšeniu výkonu daných zariadení a k predĺženiu životnosti.

Firma je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I. Všetky ponúkané klimatizačné zariadenia sú plnené ekologickým chladivom R410a. Výrobcovia klimatizačných zariadení,s ktorými pracujeme sú svetovo známi a patria k ním  DAIKIN, TOSHIBA, GREE, CRYSTAL, ATLANTIC, HITACHI, FUJITSU.

V roku 2021 vznikla firma I.T.-klimaservis, s.r.o., na základe výpisu z obchodného registra , Vložka číslo: 53900/N, ktorá vykonáva rovnaké činnosti súbežne so spoločnosťou I.T.-servis.


Obchodná politika firmy I.T.-servis/ I.T.-klimaservis, s.r.o.

Cieľom firmy je uspokojiť potreby zákazníka, vytvoriť a udržať dlhodobé partnerstvo. Základným pilierom obchodnej politiky firmy je analýza potrieb trhu, s cieľom ich maximálneho uspokojenia. Od prvého kontaktu s klientom sa snažíme odovzdať najnovšie informácie, získané od našich dodávateľov. Stratégiou firmy je neustále zvyšovanie pridanej hodnoty pre jej zákazníkov, a tak poskytnúť komplexný a dlhodobý servis. Naším poslaním je Vaša spokojnosť.

Záruka kvality

Odborná spôsobilosť a profesionálny prístup sú garantom firmy. Na všetky klimatizačné zariadenia dodávané firmou I.T.-servis/I.T.-klimaservis, s.r.o. sa vzťahuje 24 mesačná záručná doba.

Technickým parametrom k produktom sa venujeme len v rámci tabuliek. Neznamená to, že ich zanedbávame, len sa snažíme podať informácie, ktoré vie spotrebiteľ naozaj využiť. Našou víziou do budúcna je určovať smer v spôsobe predaja klimatizácií, chladenia a vetrania konečným spotrebiteľom.

Jednoduchý odhad potrebného chladiaceho výkonu:
Objem miestnosti
(m3)
Chladiaci výkon
(kW)
50 2.0
70 2.6
100 3.7
130 5.0
170 6.0
200 7.0

Veríme, že aj Vy sa stanete našim spokojným obchodným partnerom.

Tešíme sa na spoluprácu I.T.-servis / I.T.-klimaservis, s.r.o.

Certifikáty

Naša firma má zavedené a udržiavané nasledovné certifikáty:

Certifikovaná montáž klimatizácie a chladiacich zariadení

Zabezpečíme čo najkvalitnejšie služby, pred každou montážou zrealizujeme obhliadku u zákazníka.

Servis a údržba klimatizačných zariadení

Servis klimatizácií je nevyhnutnou podmienkou pre ich bezprob- lémové fungovanie a dlhú životnosť.

Predaj klimatizácie náhradných dielov a príslušenstva

Vyberte si klimatizáciu podľa triedy. Poznáme tri základné triedy klimatizácií (nízku, strednú, vysokú).