12 rokov vo vašich službách
Marcelová
Hlavná 554/100
946 32 Marcelová (okres Komárno)
Tel: +421 949 419 137

Referencie

Naša firma pracuje v oblasti chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení . Na základe bezplatnej obhliadky zabezpečuje kompletnú dodávku a montáž týchto zariadení, ďalej záručný a pozáručný servis. Ponúka možnosť vypracovania bezplatnej cenovej ponuky.

Ukážka z našich referencií:
Certifikovaná montáž klimatizácie a chladiacich zariadení

Zabezpečíme čo najkvalitnejšie služby, pred každou montážou zrealizujeme obhliadku u zákazníka.

Servis a údržba klimatizačných zariadení

Servis klimatizácií je nevyhnutnou podmienkou pre ich bezprob- lémové fungovanie a dlhú životnosť.

Predaj klimatizácie náhradných dielov a príslušenstva

Vyberte si klimatizáciu podľa triedy. Poznáme tri základné triedy klimatizácií (nízku, strednú, vysokú).