Montáž VRV systému

Objednávateľ:xxx

Kontakt: xxx

Dátum realizácie:xxx

Montáž VRV systému klimatizačnej jednotky MDV Samsung