12 rokov vo vašich službách
Marcelová
Hlavná 554/100
946 32 Marcelová (okres Komárno)
Tel: +421 949 419 137
Montáž VRV systému

Objednávateľ:xxx

Kontakt: xxx

Dátum realizácie:xxx

Montáž VRV systému klimatizačnej jednotky MDV Samsung