12 rokov vo vašich službách
Marcelová
Hlavná 554/100
946 32 Marcelová (okres Komárno)
Tel: +421 949 419 137
Montáž klimatizácie DAIKIN

Objednávateľ / Partner: Pavol Mikuš
Kontakt: pavol.mikus@erwos.sk, 0905 946 603
Dátum realizácie: 19.05.2015

Montáž klimatizácie DAIKIN monosplit 2x2kw výkonu.