Montáž klimatizácie - Budapešť

Montáž klimatizácie - byt v Budapešti,osadenie konzôl a vonkajšej jednotky, osadenie a zasekanie cu potrubia, zasekanie odvodu kondenzátu, kontrola a spustenie zariadenia.