12 rokov vo vašich službách
Marcelová
Hlavná 554/100
946 32 Marcelová (okres Komárno)
Tel: +421 949 419 137
Montáž klimatizácie - Budapešť

Montáž klimatizácie - byt v Budapešti,osadenie konzôl a vonkajšej jednotky, osadenie a zasekanie cu potrubia, zasekanie odvodu kondenzátu, kontrola a spustenie zariadenia.