Referencie

Naša firma pracuje v oblasti chladiacich mraziacich a klimatizačných zariadení . Na základe bezplatnej obhliadky zabezpečuje kompletnú dodávku a montáž týchto zariadení, ďalej záručný a pozáručný servis. Ponúka možnosť vypracovania bezplatnej cenovej ponuky.

Ukážka z našich referencií: