12 rokov vo vašich službách
Marcelová
Hlavná 554/100
946 32 Marcelová (okres Komárno)
Tel: +421 949 419 137
Servis a oprava chladenia

Oprava a servis združeních jednotiek,kontrola úniku chladiva