Chladiaci a mraziaci box - Štúrovo
Montáž chladiaceho a mraziaceho boxu v Stredovekej sedliackej reštaurácii. Box prispôsobený mieram danej miestnosti.