12 rokov vo vašich službách
Marcelová
Hlavná 554/100
946 32 Marcelová (okres Komárno)
Tel: +421 949 419 137
Kontrola úniku chladiva klimatizačných zariadení VRV

Kontrola vedenia,kontrola rozdelovačou,kontrola vonkajsej jednotky,kontrola tlakov,kontrola izolácie potrubia,kontrola elektriských zapojení.