Kontrola úniku chladiva klimatizačných zariadení VRV

Kontrola vedenia,kontrola rozdelovačou,kontrola vonkajsej jednotky,kontrola tlakov,kontrola izolácie potrubia,kontrola elektriských zapojení.