Montáž chladenia potravín v predajni

Montáž rozvodov  a dopojenie potrubia na vitríny, zapojenie regulácie.