12 rokov vo vašich službách
Marcelová
Hlavná 554/100
946 32 Marcelová (okres Komárno)
Tel: +421 949 419 137
Montáž chladenia potravín v predajni

Montáž rozvodov  a dopojenie potrubia na vitríny, zapojenie regulácie.