12 rokov vo vašich službách
Marcelová
Hlavná 554/100
946 32 Marcelová (okres Komárno)
Tel: +421 949 419 137
Montáž chladiaceho zariadenia Zelený Háj

Objednávateľ / Partner: xxxxxx
Kontakt: xxxxx
Dátum realizácie: 18.06.2015

Chladiaci box 3000x3000x2800 m - miestnosť chladená na + 5C°  , montáž chladiacej technológie, uloženie medených potrubí a káblov, odvod kondenzátu mimochladiaceho boxu, montáž elektrického regulátora