Montáž klimatizácie Midea 22 kW výkonu do výrobnej haly

Montáž meďeného potrubia ,odvodu kondenzátu,montáž vonkajšej a vnútornej jednotky.