Montáž klimatizácie a chladenia boxu pre mäsové výrobky

Montáž klimatizácie HD 3,5kw výkonu a chladiaceho agregátu 3,2kw výkonu.