12 rokov vo vašich službách
Marcelová
Hlavná 554/100
946 32 Marcelová (okres Komárno)
Tel: +421 949 419 137
Montáž klimatizácie - Tesáre
Objednávateľ / Partner: ing.Rastislav Mosný
Kontakt: mosny@upcmail.sk, +421907728879
Dátum realizácie: 21.04.2015

Montáž klimatizácie v rekreačnom stredisku Tesáre.