Montáž klimatizácie - Tesáre
Objednávateľ / Partner: ing.Rastislav Mosný
Kontakt: mosny@upcmail.sk, +421907728879
Dátum realizácie: 21.04.2015

Montáž klimatizácie v rekreačnom stredisku Tesáre.