12 rokov vo vašich službách
Marcelová
Hlavná 554/100
946 32 Marcelová (okres Komárno)
Tel: +421 949 419 137
Montáž klimatizácie Toshiba
Objednávateľ / Partner: Bott Frigyes
Kontakt: info@bottfrigyes.sk, xxxx
Dátum realizácie: 19.06.2015

Klimat. zariadenie Toshiba Avant 3,5kw.