Montáž mraziaceho boxu Štúrovo

Montáž technológie pre mrazenie skladového priestoru pre mrazené potraviny