Mraziaci box Štúrovo

Mraziaci box postavený v exteriéry 3500x4500x2500 mrazenie na -22C° pre mrazené výrobky