12 rokov vo vašich službách
Marcelová
Hlavná 554/100
946 32 Marcelová (okres Komárno)
Tel: +421 949 419 137
Oprava chladenia chladiacich automatov pre nápoje

Oprava a servis chladenia automatu pre nápoje.