12 rokov vo vašich službách
Marcelová
Hlavná 554/100
946 32 Marcelová (okres Komárno)
Tel: +421 949 419 137
Reštaurácia BARUS
Objednávateľ / Partner: Reštaurácia BARUS
Kontakt: 0905452995
Dátum realizácie: 18.05.2015

Montáž a servis klimat. zariadení