Reštaurácia BARUS
Objednávateľ / Partner: Reštaurácia BARUS
Kontakt: 0905452995
Dátum realizácie: 18.05.2015

Montáž a servis klimat. zariadení